Przetargi

PRZETARGI

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sprzętu Ochronnego i BHP
RESIN s.c. Marek Gawlik Jacek Janiszewski, Jurczyce 111, 32-052 Radziszów

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/RESIN/2017 Z DNIA 21.12.2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pod nazwą „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnej odzieży ochronnej do obróbki strumieniowo-ściernej”, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w mach poddziałania 3.4.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanegoze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
– zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

ZWIĘZŁE OKREŚLENIE
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup:
a) lagowarki automatycznej,
b) cuttera automatycznego,
c) systemu komputerowego,
d) plotera dwuigłowego.

Pliki do pobrania:

 

KOMUNIKAT WYBORU WYKONAWCY RESIN

skontaktuj się z nami