slajder1b_v3

HEŁMY RESIN

do piaskowania, śrutowania, metalizacji

ZOBACZ

slajder1a_v3

ODZIEŻ ŻAROODPORNA

chroniąca przed płomieniem
i promieniowaniem cieplnym

ZOBACZ

POBIERZ KATALOG

slajder1_korona4b
baner-ue
Pracuj z najlepszymi

RESIN

Resin jakość

JAKOŚĆ

Firma RESIN jest producentem wysoce wyspecjalizowanego sprzetu ochronnego oraz technicznego.

Nasza oferta przeznaczona jest dla pracowników wykonujących prace antykorozyjne, takie jak oczyszczamie strumieniowo-ścierne, prace malarsko-lakiernicze oraz metalizację natryskową.

Resin BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

Firma RESIN posiada certyfikat ISO 9001.

Nasze produkty są wysoko cenione przez użytkowników na całym świecie. Zyskały również uznanie służb BHP.

POBIERZ
CERTYFIKAT

Możesz nam zaufać

Wszystkie Środki Ochrony Indywidualnej Resin są zgodne z aktualnymi przepisami obowiązującymi na terenie Unii europejskiej, spełniają wymagania dyrektywy 89/686/EWG. Zgodnie z wymienioną dyrektywą cały sprzęt ochrony osobistej jest oznaczony znakiem Ce w jednej z trzech kategorii.

Środki Ochrony Indywidualnej spełniają również odpowiednie przepisy zawarte w Rozporządzeniu: Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) oraz w Kodeksie Pracy. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U nr 259 poz. 2173)

 


Możesz nam zaufać

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych kombinezonów ochronnych przeznaczonych dla pracowników wykonujących roboty antykorozyjne: oczyszczanie strumieniowo-ścierne (tzw. piaskowanie i śrutowanie). Kombinezony powstały na podstawie wyników przeprowadzonych prac B+R. W projekcie Wnioskodawcy mamy do czynienia zarówno z innowacją procesową jak i produktową.

 

W ramach projektu planujemy wdrożyć 2 wzory kombinezonów:

1) ReS-AERO
2) ReS-SANDER

 

Dzięki wprowadzonym innowacjom nastąpi wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy RESIN s.c. zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych. Wdrożenie projektu pozwoli na dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w postaci innowacyjnej odzieży ochronnej do obróbki strumieniowo-ściernej. Wdrożenie projektu nastąpi poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wyposażenia linii technologicznej do produkcji innowacyjnych produktów będących przedmiotem projektu.

 

Wartość projektu: 1 120 161,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 455 350,00 zł

skontaktuj się z nami