slajder1b_v3

HEŁMY RESIN

do piaskowania, śrutowania, metalizacji

ZOBACZ

baner-ue
Pracuj z najlepszymi

RESIN

Resin jakość

JAKOŚĆ

Firma RESIN jest producentem wysoce wyspecjalizowanego sprzetu ochronnego oraz technicznego.

Nasza oferta przeznaczona jest dla pracowników wykonujących prace antykorozyjne, takie jak oczyszczamie strumieniowo-ścierne, prace malarsko-lakiernicze oraz metalizację natryskową.

Resin BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

Firma RESIN posiada certyfikat ISO 9001.

Nasze produkty są wysoko cenione przez użytkowników na całym świecie. Zyskały również uznanie służb BHP.

POBIERZ
CERTYFIKAT

Możesz nam zaufać

Wszystkie Środki Ochrony Indywidualnej Resin są zgodne z aktualnymi przepisami obowiązującymi na terenie Unii europejskiej, spełniają wymagania dyrektywy 89/686/EWG. Zgodnie z wymienioną dyrektywą cały sprzęt ochrony osobistej jest oznaczony znakiem Ce w jednej z trzech kategorii.

Środki Ochrony Indywidualnej spełniają również odpowiednie przepisy zawarte w Rozporządzeniu: Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) oraz w Kodeksie Pracy. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U nr 259 poz. 2173)

 


Możesz nam zaufać

Celem projektu było wdrożenie innowacyjnych kombinezonów ochronnych przeznaczonych dla pracowników wykonujących roboty
antykorozyjne: oczyszczanie strumieniowo-ścierne (tzw. piaskowanie i śrutowanie).

 

Kombinezony powstały na podstawie wyników
przeprowadzonych prac B+R. W projekcie Wnioskodawcy wystąpiła zarówno innowacja procesowa jak i produktowa.

 

W ramach projektu wdrożyliśmy:

1) Kombinezon ReS-AERO

2) Skafander ReS-SANDER

 

Dzięki wprowadzonym innowacjom nastąpił wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy RESIN s.c. zarówno na rynku polskim jak i na
rynkach zagranicznych. Wdrożenie projektu pozwoliło na dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio
nieprodukowanych w postaci innowacyjnej odzieży ochronnej do obróbki strumieniowo-ściernej. Wdrożenie projektu nastąpiło poprzez zakup
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wyposażenia linii technologicznej do produkcji innowacyjnych
produktów będących przedmiotem projektu.

 

Wartość projektu: 1 120 161,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 455 350,00 zł

skontaktuj się z nami