Oferta - Obróbka strumieniowo-ścierna

Możesz nam zaufać

Wszystkie Środki Ochrony Indywidualnej Resin są zgodne z aktualnymi przepisami obowiązującymi na terenie Unii europejskiej, spełniają wymagania dyrektywy 89/686/EWG. Zgodnie z wymienioną dyrektywą cały sprzęt ochrony osobistej jest oznaczony znakiem Ce w jednej z trzech kategorii.

Środki Ochrony Indywidualnej spełniają również odpowiednie przepisy zawarte w Rozporządzeniu: Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) oraz w Kodeksie Pracy. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U nr 259 poz. 2173)

 


Możesz nam zaufać - obróbka strumieniowo ścierna
Obróbka strumieniowo-ścierna

Nasza oferta to odzież ochronna do obróbki strumieniowo-ściernej.

skontaktuj się z nami