Baner top
O FIRMIE RESIN

Firma RESIN jest producentem wysoce wyspecjalizowanych Środków Ochrony Osobistej. Produkcja obejmuje m.in. hełmy powietrzne do obróbki strumieniowo-ściernej, hełmy ochronne do metalizacji natryskowej, kaptury powietrzne oraz inną specjalistyczną odzież ochronną. Sprzęt naszej produkcji jest wysoko ceniony przez użytkowników, jak również przez służby BHP, czego potwierdzeniem są opinie wystawiane przez Firmy korzystające z naszych wyrobów.

RESIN posiada CERTYFIKAT ISO 9001.

 

Historia firmy RESIN sięga 1991 roku kiedy opracowano i wdrożono do produkcji pierwszy hełm piaskarski.

 

Od tego czasu, aż do dzisiaj, przez ponad 25 lat firma prowadzi nieustanne prace nad poszerzaniem i udoskonalaniem swojej oferty produktowej. W chwili obecnej RESIN produkuje szereg wysoko wyspecjalizowanych, certyfikowanych środków ochrony osobistej do prac przy obróbce strumieniowo-ściernej, lakiernictwie przemysłowym, metalizacji natryskowej, odlewnictwie czy hutnictwie. Sukces swoich produktów firma zawdzięcza polityce ich nieustannego udoskonalania oraz wychodzenia znacznie powyżej standardów określonych przez normy prawa krajowego i unijnego.

JAKOŚĆ I ZAUFANIE

Wszystkie Środki Ochrony Indywidualnej Resin są zgodne z aktualnymi przepisami obowiązującymi na terenie Unii europejskiej, spełniają wymagania dyrektywy 89/686/EWG. Zgodnie z wymienioną dyrektywą cały sprzęt ochrony osobistej jest oznaczony znakiem Ce w jednej z trzech kategorii.

Środki Ochrony Indywidualnej spełniają również odpowiednie przepisy zawarte w Rozporządzeniu: Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) oraz w Kodeksie Pracy. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U nr 259 poz. 2173)

skontaktuj się z nami